Aby naše vlky spokojne vyli...

 

Vlk obyčajný
Vlk obyčajný bol kedysi najrozšírenejšou šelmou. V súčasnosti je vo väčšine krajín Európy a v USA vyhubený, darí sa mu len v riedko osídlených oblastiach. Vlky obyčajné, ktoré sú najväčšími zástupcami čeľade vlkovitých, si svoju zlú povesť vôbec nezaslúžia. Príliš im nepomáha ani rozprávka O červenej čiapočke, ktorá ich už pred malými deťmi vykresľuje ako požieračov ľudí...
Pri hodnotení vlka sa doposiaľ vždy vychádzalo z jeho potenciálnej škodlivosti pre poľovné hospodárstvo a pre živočíšnu výrobu, preto sa jeho intenzívnemu prenasledovaniu venovala mimoriadna pozornosť. Populácia vlkov sa lovom natoľko znížila, že sa kultúrne záujmy dostali pred hospodárske, nastolila sa požiadavka záchrany vlka ako zoologického druhu. Vlk je čiastočne chráneným druhom, čo znamená, že sa môže loviť len v zimných mesiacoch. (Cicavce okolo nás – Jozef Sládek, Aristid Mošanský)

Naše vlky
Alfa pár aktuálnej svorky vlkov, prišiel do ZOO v roku 2006. Naša ZOO mala byť len akousi prestupnou stanicou a vlky mali putovať v rámci výmenného obchodu do partnerskej ZOO v zahraničí. V roku 2008 porodila samica prvé mláďatá. Keďže sa situácia nevyvíjala tak, že by mali vlky našu ZOO opustiť a v roku 2009 samica opätovne vrhla mladé, rozhodli sme sa pristúpiť ku kastrácii samca, aby sa ďalej vlky nemnožili, vzhľadom na ich nie úplne ideálne chovné podmienky.
Neustále sa snažíme vlky v rámci partnerských ZOO ponúkať, aby sme im zabezpečili vhodnejšie podmienky. V roku 2011 sa nám podarilo deponovať štyroch samcov do Wolfcall, Holandsko. Aktuálne tvorí skupinu alfa pár a ďalšie 4 samice.

Plány do budúcnosti
Chovné zariadenie, ktoré vlky obývajú, je zastarané a nevytvára ideálne podmienky na chov. Veľmi radi by sme vlkom poskytli výbeh, ktorý bude lepšie vyhovovať ich potrebám a vernejšie kopírovať prostredie, v ktorom sa nachádzajú vo voľnej prírode. Brlohy vlkov sa nachádzajú pod koreňmi stromov, pod vývratom, na ťažko prístupných miestach v skalách alebo sú ukryté v húštine. Tejto charakteristike sa najviac približuje priestor v zalesnenej časti našej ZOO. Keďže je vlk našim pôvodným druhom, nepotrebuje špeciálne vyhrievané koterce, zima mu nerobí problémy a v prípade príliš teplého počasia mu les ponúkne dostatok chládku.

Budovanie výbehu
Po celom obvode chovného zariadenia pre vlky musí byť minimálne štyri metre vysoký plot, dovnútra zahnutý, na konci zabezpečený elektrickými ohradníkmi, nakoľko vlky vedia približne do tejto výšky vyskočiť. Zábrana musí byť taktiež pod povrchom zeme, pretože vlky sa vedia podhrabať a bez dostatočnej zábrany by mohlo prísť k ich úniku. Preto sme sa rozhodli, že najbezpečnejším spôsobom
bude po celom obvode spraviť v zemi betónový múr, v hĺbke min. dvoch metrov. Nový výbeh pre vlky bude situovaný v zalesnenej časti našej ZOO.
 
Odhad finančných nákladov:
1. Práce a dodávky HSV.............................................................35 190,27 €
Zemné práce .............................................................................3 516,70 €
Zakladanie, podbetónovanie základ. muriva.......................................... 26 117,96 €
Presun hmôt HSV........................................................................5 555,61 €
2. Práce a dodávky PSV.............................................................. 52 500,- €
Tesárske práce, dodávka a montáž zrubovej krytej vyhliadkovej plošiny.......... 12.500,- €
Konštrukcie kovové, montáž a dodávka oplotenia, vstupných brán................ 40.000,- €

Konečná odhadovaná suma bez DPH ................................................87 690,27 €

Ako môžete pomôcť?
· Finančne – finančný príspevkom na číslo účtu 25849043/7500, variabilný symbol 325, pričom do správy pre adresáta uvediete, že sa jedná o príspevok na výstavbu chovného zariadenia pre vlky. Príspevok môžete tiež priniesť osobne do ZOO, stačí sa ohlásiť na vrátnici alebo v pokladni, že máte záujem prispieť na výbeh pre vlky.
· Materiálne – ste firma alebo poznáte niekoho, kto má v produktovom portfóliu stavebné potreby, oplotenie prípadne ďalšie potreby a viete nám tieto produkty dať darom alebo so zľavou?
· Prácou – budeme veľmi radi, ak nám prídete pomôcť s výkopovými prácami, budovaním oplotenia, so spílením stromov a úpravou terénu.

Aby sme mohli začať s výstavbou nového chovného zariadenia, musíme mať dostatočnú finančnú a materiálnu základňu. Nemôžeme sa do projektu pustiť, ak budeme mať len 50% potrebných finančných prostriedkov, nakoľko celý projekt by zostal stáť do doby, než finančné prostriedky budú a to je pri súčasnej situácii otázne, na akú dlhú dobu by sa celý projekt odsunul. Ak budeme mať potrebné investície, začneme s prácami a tu už sa môžu zapojiť i ľudia, ktorí by radi pomohli, ale bohužiaľ financie či materiál nemajú, no disponujú dvomi zdravými rukami a odhodlaním pomôcť.
 

Veríme, že ak spojíme všetky sily, naše vlky budú čoskoro obývať nový výbeh a budú si v ňom spokojne žiť a vy sa budete môcť pozerať na ne s vedomím, že je to i vďaka
VÁM!

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
matejovicova@zoobratislava.sk
02/ 60 10 21 13

Tlačová správa originál


Ďakujeme, Vaša ZOO Bratislava