DSS Integra

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra poskytuje starostlivosť 38 imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým handicapom v dennom, týždennom a celoročnom pobyte a 12 klientom s kombinovaným ťažkým zdravotným postihnutím v detašovanom pracovisku v Senci.

S DSS Integra sme nadviazali spoluprácu v roku 2012, kedy sme vrámci projektu "Budem záchranárom" navštívili ich klientov na Tylovej ulici a predviedli im schopnosti našich záchranárskych psov. Ukážky sa páčili, my sme sa dobre cítili a tak sme sa po roku opäť rozhodli osloviť vedenie DSS a pozvať ich na tretí ročník DMP. Okrem návštevy si klienti so sebou prinesú aj výrobky z vlastnej dielne, predajom ktorých sa posnažia aspoň trošku si vylepšiť svoj finančný rozpočet.