BRATISLAVSKÁ KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANÁRSKA BRIGÁDA

Vás pozýva na

6. ročník pretekov DOG MILITARY PARKUR
a šieste neoficiálne Majstrovstvá Slovenska v tejto disciplíne

 

Čo je to?

 • PRAVIDLÁ DOG MILITARY PARKUR

 • Dog Military Parkur je nová športová disciplína, v ktorej prekonáva psovod spolu so psom prekážky na spôsob military, a to v čo najkratšom čase.
 • Táto disciplína je novinkou na Slovensku a zrejme aj vo svete, a je určená pre každého, kto má rád zábavu, pohyb a nové výzvy. Myšlienka Dog Military Parkur vznikla ako alternatíva disciplíny "Monkey track" alebo "opičej dráhy". Na rozdiel od Monkey tracku však pri Dog Military Parkur prekonáva všetky prekážky aj psovod súčasne so psom a povolená je aj pomoc psovi pri prekonávaní prekážok.
 • Zúčastniť sa môže každý majiteľ psa spolu so psom, bez akýchkoľvek obmedzení.
 • Spôsob prekonávania prekážok je ľubovoľný a záleží iba od majiteľa psa. Cieľom je, aby sa majiteľ spolu so psom dostal na druhú stranu prekážky. Pes môže byť na vodítku alebo na voľno. Malé plemená a mladých psov je možné na vyššie prekážky vyložiť aj zložiť.
 • Prípadné vynechanie prekážky psovodom alebo psom je časovo penalizované.
 • Súťažiť sa bude aj v disciplínach "Geo-rescue-caching", "Nájdime sa", prípadne iné.
 • Pre víťazov kategórií, ako aj celkového víťaza sú pripravené zaujímavé ceny.
 • Kategórie parkúru budú rozdelené na: SMALL (do 42,99cm) a LARGE (nad 43cm) podľa kohútikovej výšky psa. Dráha ostáva pre obe kategórie rovnaká, ale vyhodnocovať sa budú kategórie zvlásť.
 • Ako aj minulý rok tak aj tento si môžete vyskúšať a zasúťažiť si s naším partnerom BEHAJ SO PSOM a NON-STOP dogwear v behu na 800m!! Vštky informácie k behu nájdete TU
 • NOVINKA!!! Tento rok sme si pre vás pripravili okrem iných disciplín aj "FUN pretek"!! Bude sa jednať o disciplínu kde psík bude musieť na privolanie prejsť v čo najkratšom čase krátku dráhu, kde budú nástrahy v podobe hračiek a pamlskov. Na túto disciplínu sa bude dať prihlásiť aj na mieste za poplatok 1 EURO. Disciplína bude vyhodnocovaná samostatne a nebude sa započítavať do celkového súčtu. Video ako môže Fun pretek vyzerať TU

Kedy je to?

 • 19.11.2016 (sobota), registrácia od 8,00 hod. do 8,30 hod., začiatok pretekov 9,00 hod.

Kde je to?

 • V priestoroch paintballového ihriska v Mierovej kolónii v Bratislave, mapa  tu. 

Kde sa dá prihlásiť?

 • Prihlásiť sa môžete emailom na luciadobrikova@gmail.com  , prípadne online formulárom na tejto stránke najneskôr do 11.11.2016.
 • Do prihlášky uveďte meno, priezvisko a vek psovoda, meno, plemeno a vek psa, ako aj telefonický či emailový kontakt na psovoda. Ak najneskôr do troch dní od odoslania prihlášky neobdržíte potvrdzovací email, kontaktujte Luciu Dobríkovú na tel.č. 0907/784 334.
 • Štartovný poplatok je 8 EUR za každého psa. Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na č.ú. 4000643602/3100

        IBAN:  SK02 3100 0000 0040 0064 3602       

        SWIFT: LUBASKBX

 • do poznámky treba uviesť heslo "pretek - meno psovoda", najneskôr do 11.11.2016. 
 • Platba po termíne uzávierky, prípadne v deň konania pretekov, bude zvýšená na 10 EUR za každého psa.

Veterinárne a organizačné pokyny:

 • Každý štartujúci musí pri registrácii predložiť veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred konaním akcie, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
 • Akcie sa môžu zúčastniť iba zdraví psi, hárajúce feny budú štartovať ako posledné.
 • Majiteľ psa ručí za všetky škody spôsobené jeho psom v priebehu preteku.
 • Každý majiteľ psa je povinný pozbierať exkrementy po svojom psovi v mieste konania preteku.
 • Vodu pre psa je potrebné priniesť si so sebou, občerstvenie pre súťažiacich a divákov bude k dispozícii.
 • Organizátor nezodpovedá za prípadné zranenia psovodov alebo psov.
 • Akcia sa koná za každého počasia!!!